FBRlogga_liten.jpg Välkommen till "Nätpedagogik i studieförbund"!Syftet med denna wikis är att ge oss en möjligheter att samarbeta kring nätpedagogiska frågor. I Folkbildningsrådets satsning FlexLär 2012, tillsammans med alla studieförbunden, utvecklas nu en ny fortbildning, kursen "Nätpedagogik i studieförbunden". Wikisidan här är en del av den kursen.
Till vänster här på sidan finns exempel på olika verktyg som kan vara lämpliga att användas i samarbetet med andra. Via de verktygen finns redan resurser påbörjade. Alla är "taggade" med folkbildning. Fyll gärna på med andra verktyg som du rekommenderar.
I sidpanelen hittar du även sidan "Öppet forum för samarbete". Den sidan kan vi använda för att dela med oss av olika erfarenheter inom nätpedagogik, nätbaserat lärande och verktyg som kan vara lämpliga att använda sig av. Du bestämmer själv vad du vill diskutera och samarbeta om! :)

Du klickar på "Join ..." längst upp på sidan för att få behörighet till att skriva.
Välkommen!


Det finns även en wiki som är under uppbyggnad som heter "Internet i studiecirkeln". Där samlas ämnesspecifika resurser. Förhoppningen är att sidan blir en levande "Öppen lärresurs" (OER) för cirkelledare eller andra lärare/handledare inom folkbildning/utbildning.