Digital delaktighet -

kan man vara en delaktig samhällsmedborgare utan att kunna använda Internet?

Sociala medier -

vilka nya möjligheter finns för att dela och samarbeta med varandra?

Nedanför finns det filmer som kan vara intressanta inom de olika frågeställningarna. Titta gärna på de som intresserar er! Ni väljer själva! :)


Digidel2013 är ett nationellt projekt som tillsammans med många olika aktörer inklusive folkbildningen gör satsningar för att flera ska kunna använda Internet.
Bibliotek och studieförbund jobbar i flera län tätt tillsammans och det har visat sig vara ett bra koncept för att nå nya Internetanvändare. Kalmar, Kronoberg och Blekinge län är ett bra exempel på detta. Läs mer här.

Du kan läsa mera om Digidel2013 på nationell nivå, på deras hemsida Där kan du läsa allt aktuellt som händer.

Christine Cars-Ingels & Christer Marking inleder konferensen om Digidel 2013 under Internetdagarna och berättar om läget i kampanjen nov 2011. Detta är en av många filmer som Digidel har gjort för att sprida information av Digidel! Du hittar flera intressanta filmer på deras Youtube-kanal.Den dagliga användningen av Internet har ökat betydligt bland skolbarn i låg- och mellanstadiet. Nu har över hälften av svenska folket tillgång till Internet via mobilen och även surfplattorna börjar breda ut sig. Detta framgår av .SE:s årliga rapport Svenskarna och Internet. Här kan du läsa mer vad rapporten "Svenskarna och Internet 2012" visar.


Folkbildningsförbundets ordförande, Annika Nilsson, berättar varför Folkbildningsförbundet och studieförbunden är med och driver kampanjen Digidel 2013.Folkbildningen har ett uppdrag som innebär att vi ska arbeta för att öka den digitala delaktigheten i samhället.Vad står folkbildning och ett flexibelt lärande för? Här kan du höra några röster ang det.Ett samtal om vad Folkbildningens flexibla lärande är mellan några av dess mer vana utövare.Här kan du se en film, "Sociala medier - en introduktion".


Wikis, bloggar, video. ljud, bilder… ja, listan över nya möjligheter för lärande är lång. Människor kommunicerar och samarbetar via nätet som aldrig förr. Som pedagog öppnar detta nya möjligheter men det är lätt att känna sig vilsen och inte veta var man skall börja.
Filmen ingår i serien "SNH - Verktyg för lärande". Är du intresserad av att veta mera finns det flera intressanta filmer på deras Youtube-kanal.Här kan du se en film om Öppna lärresurser. Den riktar sig kanske speciellt för utbildningar och lärare på högskolor/universitet. Men "lagarbetet" och att dela resurser som det talas om i filmen passar väldigt bra även inom folkbildningen.Projektet Internet som redskap i alla studiecirklar är ett projekt som finansieras av Internetfonden. Hur kan vi arbeta för att få flera med på det "digitala tåget"?

Vi tror att folkbildningen i stort och att cirkelledarna som arbetar i studieförbunden kan vara en av många nyckelpersoner i arbetet. Utifrån våra cirkeldeltagares intresse kan vi förhoppningsvis väcka intresset hos många att verkligen våga och vilja använda Internet.

Ett av projektets mål var att göra studiematerial som cirkelledare ska kunna använda i sina studiecirklar, öppna lärresurser. Tillsammans arbetar vi fram studiematerial som kan användas av alla som komplement i studiecirklar/kurser med utgångspunkt från olika ämnen. Vi hoppas att de resurserna ska bli "levande" och fortsätta att växa även efter att projektet har slutat!
Utifrån den förhoppningen finns nu en utbildning här på denna wikisida.Vilka verktyg är lämpliga att använda? Vilken nytta kan vi ha av "Öppna lärresurser"? Finns det vinster att vi samarbetar mera över gränserna inom folkbildningen? Ja det är frågor som är viktiga i dagens samhälle. Vilka vinster finns och nya möjligheter finns det idag?

Gå vidare till sidpanelen till vänster här på sidan.
Vi ska under vår utbildning testa några av verktygen som finns gratis tillgängliga på nätet.
Där hittar du studieplanen och planeringen/upplägget av utbildningen "Internet som redskap i studiecirklar"!

Det är roligt att dela erfarenheter och att samarbeta med andra cirkelledare/lärare!

Nu kör vi igång! Välkommen in i gänget! :)

Hänvisar alla samtal/inlägg till resp vecka istället!