PLM - PLE


Ur Wikipedia
PLM, personlig lärmiljö (eng. personal learning environment eller PLE), är ett begrepp inom e-lärande och flexibelt lärande. PLM är ett system som hjälper elever att ta kontrollen över och sköta sitt eget lärande[1]. Man bygger en PLM på nätet med hjälp av öppna nätverktyg (som sociala medier och webb 2.0-verktyg av olika slag). En personlig lärmiljö kan ses som ett komplement till eller en ersättning för lärplattformar[2]. En PLM kan ses som en personlig nod som är ihopkopplad med andra människors personliga noder. Användaren är i centrum och har genom sin PLM tillgång till såväl information som kommunikation med andra.


Symbaloo

kan räknas in under denna rubrik. För att läsa mera om Symbaloo finns det en egen sida i vänstra sidpanelen.
Här finns även en Symbaloo-user-guide.pdfInternetButtons

liknar Symbaloo på många sätt. Det är väldigt enkel att göra en personlig sida och enkelt att använda. En fördel kan vara att sida ser " tydlig och ren" ut och innehåller inga "tomma" rutor. Klicka här för att se ett exempel på en sida.
Här finns en film som visar hur det fungerar.
external image logo%20netvibes.jpg
netvibes är ett verktyg som du kan använda om du vill göra en PLE, personlig lärmiljö. Den kan användas som en samlingssida där du samlar alla dina viktiga sidor, exempelvis din e-post, bloggar, RSS-flöde och andra websidor. Om du gillar Netvibes kan du välja om du vill ha inbäddade gadgets och mycket annat. Jag har bäddat in och då kan du se hela sidorna som exemplet visar om du klickar på länken till netvibes.Här finns en film som visar hur du kan använda netvibes på olika sätt.


Subject Author Replies Views Last Message
No Comments