Vad är RSS-flöde och hur kan jag använda det?


enl Wikipedia

RSS (Really Simple Syndication) – Ett RSS-flöde publicerar information från blogginlägg, nyheter ljud eller bild i ett standardiserat format. RSS-flöden är vanligt förekommande inom bloggosfären för att dela information mellan bloggare.


Det finns speciella RSS-läsare. Ett exempel på en sådan är Google Reader. Här finns 2 filmer, 1.film 2.film som visar vad RSS betyder och hur du arbetar med exempelvis Google Reader.Du kan även lägga in RSS-flöde i netvibes eller på ett webmix i Symbaloo.