Om wiki


enl Wikipedia
- wiki är hawaiiska och betyder snabb. En wiki är en interaktiv sida som tillåter att flera samtidigt, med delat ansvar, hjälps åt med skapandet och sidans underhåll. Den mest kända wikin är uppslagsverket Wikipedia som har över 2 miljoner artiklar. Då wikier är av användargenererad natur används de ofta vid ”collaborative websites” och communities. Bo Leuf beskriver i artikelnThe wiki way: Quick collaboration on the web:”Wiki inbjuder alla användare att bidra med eget innehåll utifrån enklaste möjliga startsida. Wiki underlättar ämnesassociationerna genom att göra det enkelt att länka olika ämnens sidor inbördes emellan”


Wikispaces


Wikispaces_Nätpedagogik_i_studieförbund_Om_Wiki....png

Vi har valt att använda Wikispaces. Där kan vi samarbeta och bygga vidare på våra resurser.Här finns ett webbmix som är gjort i Symbaloo. Webmixet innehåller flera instruktionsfilmer som visar hur du kan arbeta med Wispaces. Layouten kan skilja sig en aning åt men du kan säkert ha stor nytta av dem ändå.Multimediabyrån har ett helt kapitel med filmer som visar hur du kan jobbar med Wikispaces. Där finns även texter om du hellre föredrar att läsa.

Det finns en annan wikis, Internet i studiecirklar. Den innehåller ämnesbaserade resurser som kan användas direkt in i studiecirkeln. Den hittar du här.